THÔNG BÁO: BUỔI TALKSHOW VỚI CHỦ ĐỀ

THÔNG BÁO: BUỔI TALKSHOW VỚI CHỦ ĐỀ "ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP THỜI 4.0"

Đối tượng: sinh viên khối ngành kinh tế, công nghệ và sinh viên có quan tâm
Số lượng dự kiến là 150 sinh viên
Thời gian 8h00 đến 11h30 ngày 6/4/2019 (sáng thứ 7)
Địa điểm: Hội trường lầu 4 - cơ sở 371 Nguyễn Kiệm
Link đăng ký http://bit.ly/dkthamgia06-04-19   

 

Top