Đón tiếp Assist, Prof. Rujijan Vichivanives, Khoa Khoa học Kỹ thuật, ĐH Suan Sunandha Rajabhat, Thái Lan

Vào ngày 08/04/2019 tại cơ sở Võ Văn Tần, TS. Trương Hoàng Vinh đã đón tiếp Assist, Prof. Rujijan Vichivanives đến từ Khoa Khoa học Kỹ thuật, ĐH Suan Sunandha Rajabhat, Thái Lan sang thăm 6 sinh viên đang thực tập tốt nghiệp tại Khoa Công nghệ thông tin. 

Chương trình thực tập và trao đổi sinh viên kéo dài 2 tháng và dự kiến kết thúc vào ngày 20/04/2019. Hai bên đã trao đổi về tình hình học tập của các sinh viên Thái cũng như bàn về các chương trình nghiên cứu và hợp tác trong thời gian sắp tới giữa hai Khoa.
 
Một số hình ảnh đáng nhớ trong cuộc gặp gỡ: 
Từ trái sang: SVTL1, SVTL2, SVTL3, Prof. Rujijan Vichivanives, TS. Trương Hoàng Vinh, SVTL4, SVTL5, SVTL6

 

Top