THÔNG BÁO: NỘP BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP CỦA SINH VIÊN HỆ LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC KHÓA 2017

NỘP BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP CỦA SINH VIÊN

HỆ LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC KHÓA 2017

(HK2 NĂM HỌC 2018-2019)

1. Sinh viên nộp Báo cáo thực tập tốt nghiệp tại văn phòng khoa Công nghệ Thông tin (phòng 604, 35-37 Hồ Hảo Hớn, P. Cô Giang, Q.1) gồm:
 – 01 (một) quyển báo cáo thực tập tốt nghiệp
 – Nhận xét của cơ quan nơi thực tập đã được niêm phong


2. Cách trình bày Báo cáo thực tập tốt nghiệp: xem mẫu Báo cáo đính kèm


3. Thời gian nộp Báo cáo: ngày 22, 23/05/2019

VP. KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

 

Top