THÔNG BÁO: HỌC BỔNG LƯƠNG VĂN CAN DÀNH CHO SINH VIÊN ƯU TÚ CÓ HOÀN CẢNH GIA ĐÌNH KHÓ KHĂN

THÔNG BÁO

Học bổng Lương Văn Can dành cho sinh viên ưu tú
có hoàn cảnh gia đình khó khăn, khuyết tật hoặc vùng sâu vùng xa


Nhằm tạo điều kiện để sinh viên tiếp cận được học bổng Lương Văn Can dành cho sinh viên trong năm học 2019 – 2020. Nay Nhà trường thông báo đến sinh viên có quan tâm về học bổng như sau:

Quỹ Hỗ trợ Tài năng Lương Văn Can thành lập ngày 12/9/2014 theo Quyết định của Ủy ban Nhân dân TPHCM. Mục tiêu của Quỹ Lương Văn Can là góp phần đào tạo nhân tài cho sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước bằng cách cung cấp các học bổng trong và ngoài nước cho các cá nhân xuất sắc.

Nằm trong khuôn khổ hoạt động, nay Quỹ Hỗ trợ Tài năng Lương Văn Can thông báo tuyển sinh viên cho Học bổng học trong nước (sau đây gọi là Học bổng Lương Văn Can) cho năm học 2019 – 2020. Đây là học bổng hỗ trợ cho các sinh viên đạt thành tích học tập xuất sắc, có tiềm năng phát triển (ưu tiên sinh viên có hoàn cảnh khó khăn) tiếp tục theo đuổi con đường học vấn ở bậc Đại học tại Việt Nam với các chương trình hỗ trợ về tài chính và rèn luyện kỹ năng, nâng cao năng lực.

Mô tả Học bổng: XEM TẠI ĐÂY

VĂN PHÒNG KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

 

 

Top