THÔNG BÁO: HỌC BỔNG KOVA LẦN THỨ 17 NĂM 2019

THÔNG BÁO

Giải thưởng KOVA lần thứ 17 năm 2019

Học bổng Nghị lực dành cho sinh viên nghèo vượt khó học giỏi và
Hạng mục Triển vọng cho sinh viên xuất sắc có thành tích nghiên cứu khoa học

Để tạo điều kiện sinh viên tiếp cận được Giải thưởng KOVA lần thứ 17 về Học bổng Nghị lực dành cho sinh viên nghèo vượt khó học giỏi và Hạng mục Triển vọng dành cho sinh viên xuất sắc có thành tích nghiên cứu khoa học. Nhà trường thông báo đến sinh viên có quan tâm về Giải thưởng KOVA - lần thứ 17, cụ thể như sau:

-  Học bổng KOVA - Nghị lực (8 triệu đồng/suất HB): Số lượng 05 hồ sơ

-  Giải thưởng KOVA - Hạng mục Triển vọng (10 triệu đồng/Giải): Số lượng 02 hồ sơ

1. Đối tượng:
- Sinh viên hệ Đại học chính quy của Trường.
- Không xét sinh viên năm cuối và năm nhất.

2. Điều kiện 

Xem tại đây.

3. Biểu mẫu

Biểu mẫu

VP KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

 

Top