Thông báo Về việc tổ chức chương trình “Nhân vật và Sự kiện” chủ đề “Thị trường tài chính và Nhu cầu nhân lực trong thời kỳ hội nhập” - Ngày 31/03/2016

Thông báo Về việc tổ chức chương trình “Nhân vật và Sự kiện” chủ đề “Thị trường tài chính và Nhu cầu nhân lực trong thời kỳ hội nhập” - Ngày 31/03/2016

 

Phòng Công tác sinh viên thông báo Về việc tổ chức chương trình “Nhân vật và Sự kiện” chủ đề “Thị trường tài chính và Nhu cầu nhân lực trong thời kỳ hội nhập” - Khách mời: Doanh nhân Đặng Văn Thành

Thông tin chi tiết Sinh viên vui lòng tham khảo tại đây:

1. Nội dung thông báo

2. Link đăng ký tham dự

 

Top