THÔNG BÁO: DỜI ĐỊA CHỈ VĂN PHÒNG KHOA

THÔNG BÁO

Từ ngày 15/05/2019, Văn phòng khoa Công nghệ thông tin sẽ chuyển từ phòng 402 => phòng 604 cơ sở Hồ Hảo Hớn, Phường Cô Giang, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.

Mọi thông tin liên hệ mong quý Thầy/Cô và các bạn Sinh viên liên hệ qua địa điểm mới.

Trân trọng thông báo!

VĂN PHÒNG KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

 

Top