THÔNG BÁO: LỊCH GẶP GIÁO VIÊN PHẢN BiỆN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP HỆ ĐẠI HỌC KHÓA 2015

THÔNG BÁO

Lịch gặp giáo viên phản biện khóa luận tốt nghiệp hệ đại học khóa 2015 ngành khoa học máy tính, ngành hệ thống thông tin quản lý học kỳ 2 năm học 2018-2019

Thông tin chi tiết: Xem tại đây

VĂN PHÒNG KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

 

Top