CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO VƯỜN ƯƠM TÀI NĂNG TẠI CÔNG TY DXC VIỆT NAM

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Công ty DXC triển khai chương trình đào tạo Vườn Ươm Tài Năng (Fresher Training Program - Cobol) bắt đầu ngày 17/6. Chương trình đào tạo sẽ kéo dài trong 6 tuần làm việc liên tục và các bạn sinh viên sẽ được đào tạo tại công ty DXC Việt Nam trong giờ hành chánh. Sau khi đào tạo, các bạn sẽ có cơ hội trở thành nhân viên chính thức tại DXC Việt Nam.

Đối tượng của chương trình là các bạn:
 
- Sinh viên năm cuối chuẩn bị nhận bằng tốt nghiệp trong ngành CNTT hoặc đã tốt nghiệp nhưng đi làm dưới 06 tháng;
- Có kỹ năng tiếng Anh giao tiếp tốt;
 
- Có kiến thức tổng quát về lập trình; 
- Tham gia liên tục trong vòng 6 tuần đào tạo; 
- Cam kết làm việc với DXC Việt nam ít nhất 24 tháng kể từ ngày được tuyển dụng chính thức;

Thông tin liên hệ: Sinh viên nộp CV theo địa chỉ email hdoan3@dxc.com hoặc (DXC_Vietnam_Recruitment@dxc.com)

Lưu ý: Các bạn sinh viên nên ghi rõ tên chương trình đào tạo khi nộp đơn (Cobol Fresher Training Program)

VP KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

 

Top