THÔNG BÁO: CẬP NHẬT DANH SÁCH DỰ KIẾN XÉT HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP HK 1 NH 2018 - 2019

THÔNG BÁO

VP Khoa thông báo cập nhật danh sách DỰ KIẾN đề xuất Sinh viên nhận học bổng khuyến khích học tập học kỳ 1 năm học 2018 - 2019.

Mọi thắc mắc Sinh viên vui lòng liên hệ qua địa chỉ email: hau.nt@ou.edu.vn trước 17h00 ngày 26/05/2019.

Sinh viên có tên trong danh sách nhanh chóng hoàn tất thông tin tại đây

Lưu ý: Sau thời gian này VP khoa sẽ không giải quyết cho bất kỳ trường hợp nào.

VP KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

 

Top