THÔNG BÁO: LỊCH BẢO VỆ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP KHÓA 2015

THÔNG BÁO

VP Khoa Công nghệ thông tin thông báo lịch bảo vệ khóa luận tốt nghiệp hệ đại học chính quy khóa 2015 ngành khoa học máy tính và ngành Hệ thống thông tin quản lý, cụ thể như sau:

VĂN PHÒNG KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

 

Top