THÔNG BÁO: DANH SÁCH SINH VIÊN TRÌNH HỘI XÉT HB KKHT HKI NH 2018 - 2019

THÔNG BÁO

Văn phòng khoa Công nghệ thông tin thông báo danh sách trình hội đồng xét học bổng khuyến khích học tập học kỳ I NH 2018 - 2019.

Đề nghị Sinh viên có tên trong danh sách nhanh chóng cập nhật thông tin tại đây trước ngày 03/06/2019.

Lưu ý:  - Sinh viên đã điền thông tin không cần điền lại, nếu có nhu cầu chỉnh sửa thông tin tài khoản vui lòng gửi thông tin qua địa chỉ email hau.nt@ou.edu.vn.

            - Sinh viên không cung cấp thông tin trước ngày 03/06/2019 VP khoa sẽ loại tên ra khỏi danh sách.

Danh sách: 

 

 

Top