THÔNG BÁO: HOẠT ĐỘNG SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP TRƯỜNG NĂM 2019 - 2020

THÔNG BÁO 

V/v Triển khai hoạt động Sinh viên nghiên cứu khoa học cấp trường năm học 2019 - 2020

Các bạn Sinh viên vui lòng đăng ký tham gia đề tài tại đây.

 

 

Top