THÔNG BÁO: THỜI GIAN SINH VIÊN NỘP ĐỀ CƯƠNG ĐĂNG KÝ THAM GIA NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NĂM 2019 - 2020

VĂN PHÒNG KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN THÔNG BÁO

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Thời gian Sinh viên nộp đề cương đăng ký đề tài NCKH năm 2019 - 2020, cụ thể như sau:

Thời gian: Trước thứ 2 ngày 29/07/2019.

Hình thức: Sinh viên tham gia NCKH nộp đề cương trực tiếp tại VP khoa. Đồng thời điền đầy đủ thông tin trên link đăng ký.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Lưu ý: Các bạn Sinh viên vui lòng đăng ký đúng hạn. Sau khoảng thời gian này VP khoa sẽ không tiếp nhận thêm hồ sơ .

VĂN PHÒNG KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

 

Top