THÔNG BÁO: DANH SÁCH SINH VIÊN ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP ĐỢT THÁNG 8/2019

THÔNG BÁO 

VP Khoa Công nghệ thông tin thông báo danh sách Sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp đợt tháng 8/2019.

Sinh viên vui lòng xem danh sách tại đây.

Lưu ý: Sinh viên có tên trong danh sách vui lòng bổ sung hồ sơ theo ghi chú trước ngày 10/08/2019. Sau khoảng thời gian này Phòng Quản lý đào tạo sẽ loại tên khỏi danh sách nếu vẫn chưa cung cấp đầy đủ hồ sơ.

 VP KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

 

 

Top