THÔNG BÁO: DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ KCB BHYT NĂM 2019 - 2020

THÔNG BÁO

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VP Khoa thông báo danh sách các địa chỉ bệnh viện đăng ký khám chữa bệnh cho sinh viên năm 2019-2020. 

Các bạn Sinh viên vui lòng tham khảo danh sách tại đây.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VP KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

 

Top