THÔNG BÁO: KIỂM TRA THỜI KHÓA BIỂU - DÀNH CHO TÂN SINH VIÊN KHÓA 2019 NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

THÔNG BÁO

Do một số sinh viên có thời biểu được cập nhật nên VP Khoa Công nghệ thông tin thông báo đến các bạn Tân sinh viên khóa 2019 ngành Công nghệ thông tin, V/v kiểm tra thời khóa biểu cá nhân trước khi đến lớp, bằng cách sau:

Bước 1: Truy cập địa chỉ: http://sis.ou.edu.vn

Bước 2: Sinh viên đăng nhập với tài khoản và mật khẩu là mã số sinh viên. (Nếu đăng nhập lần đầu)

Bước 3: Sinh viên vào mục thời khóa biểu cá nhân và click vào học kỳ 1 năm học 2019 - 2020

Bước 4: Kiểm tra thời khóa biểu cá nhân (Ngày học + phòng học của từng môn học

VP KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

 

Top