THÔNG BÁO: DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ KIẾN ĐỀ NGHỊ XÉT HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2018 - 2019

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ KIẾN ĐỀ NGHỊ XÉT HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP HỌC KỲ II 

NĂM HỌC 2018 - 2019

VP Khoa thông báo về việc xét học xét học bổng KKHT HK2 năm học 2018 - 2019, cụ thể như sau:

- Danh sách Sinh viên "DỰ KIẾN" đề nghị xét học bổng KKHT HK2 năm học 2018 - 2019: danh sach

- Chương trình đào tạo HK2 năm học 2018 - 2019: chuong trinh dao tao

- Sinh viên có tên trong danh sách điền thông tin tài khoản vào địa chỉ : thong tin tai khoan

- Mọi thắc mắc về học bổng Sinh viên phản hồi qua địa chỉ : phan hoi

- Thời gian điền thông tin và phản hồi: từ hôm nay đến 17h00 ngày 20/09/2019. Sau thời gian này khoa sẽ không giải quyết cho bất kỳ trường hợp nào.

Lưu ý:  Sinh viên có tên trong danh sách nếu không điền thông tin đúng hạn sẽ bị gạch tên khỏi danh sách.

Liên hệ khác qua địa chỉ mail: hau.nt@ou.edu.vn

VP KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

 

Top