THÔNG BÁO: DANH SÁCH SINH VIÊN KHÓA 2016 ĐĂNG KÝ THÔNG TIN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2019-2020

THÔNG BÁO

VP Khoa thông báo danh sách sinh viên khóa 2016 đăng ký thông tin thực tập tốt nghiệp học kỳ 1 năm học 2019 - 2020.

Các bạn sinh viên vui lòng xem thông tin chi tiết tại đây!

VP KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

 

Top