THÔNG BÁO: V/V TÂN SINH VIÊN KHÓA 2019 NGHỈ HỌC NGÀY 27/09/2019

THÔNG BÁO

VP Khoa thông báo về việc tân sinh viên khóa 2019 nghỉ học ngày 27/09/2019  để tham dự lễ khai giảng

(Sinh viên khóa 2018 trở về trước học bình thường)

 

 

Top