THÔNG BÁO: V/V NHẬN GIẤY THỰC TẬP TỐT NGHIỆP KHÓA 2016

THÔNG BÁO 

V/V NHẬN GIẤY THỰC TẬP TỐT NGHIỆP KHÓA 2016

Các bạn sinh viên khóa 2016 "ĐÃ CÓ ĐỊA ĐIỂM THỰC TẬP" liên hệ VP Khoa: P.604 CS Hồ Hảo Hớn, Quận 1.

Thời gian: 08h30 - 16h30 ngày 24, 25/09/2019.

Để nhận giấy giới thiệu thực tập.

Lưu ý: Những bạn nhờ Khoa hỗ trợ chờ thông báo từ Khoa.

VP KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

 

Top