THÔNG BÁO: CẬP NHẬT LỊCH GẶP GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP - TS. PHAN ĐẠT PHÚC

THÔNG BÁO

VP Khoa thông báo cập nhật lịch gặp giảng viên hướng dẫn thực tập tốt nghiệp khóa 2016

(GVHD: TS Phan Đạt Phúc)

Thông tin chi tiết xem tại đây!

VP KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

 

Top