THÔNG BÁO: LỊCH TẬP HUẤN ĐĂNG KÝ MÔN HỌC TRỰC TUYẾN HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY KHÓA 2019

THÔNG BÁO

VĂN PHÒNG KHOA THÔNG BÁO ĐẾN CÁC BẠN SINH VIÊN KHÓA 2019

LỊCH TẬP HUẤN ĐĂNG KÝ MÔN HỌC TRỰC TUYẾN HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY KHÓA 2019

(Sinh viên xem thông báo tại đây)

Đề nghị tân sinh viên khóa 2019 tham dự đầy đủ và đúng thời gian.

VP KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

 

Top