THÔNG BÁO: V/V KHÁM SỨC KHỎE CHO SINH VIÊN KHÓA 2016

THÔNG BÁO

V/V KHÁM SỨC KHỎE CHO SINH VIÊN KHÓA 2016

Để thực hiện tốt công tác quản lý y tế học đường theo quy định của Bộ giáo dục và đào tạo. Trạm y
tế tổ chức khám sức khỏe cho sinh viên năm cuối (khóa 2016) của tất cả các khoa, năm học 2019-2020.

Xem thông tin chi tiết tại đây!

VP KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

 

Top