THÔNG BÁO: KHẢO SÁT Ý KIẾN SINH VIÊN HKI NĂM HỌC 2019-2020

THÔNG BÁO

VP Khoa CNTT tiến hành khảo sát ý kiến sinh viên ngành Khoa học Máy tính (KHMT), ngành Hệ thống Thông tin Quản lý (HTTTQL), ngành Công nghệ Thông tin (CNTT) &  Hệ liên thông đại học về cơ sở vật chất, tình hình học tập các môn học của học kì 1 năm học 2019 - 2020.

 

Đề nghị các bạn tham gia thực hiện khảo sát đầy đủ.

Sinh viên thực hiện khảo sát sẽ được cộng 5 điểm rèn luyện.

Hạn chót thực hiện khảo sát ngày 20/10/2019.

Khóa 2017:

Ngành Khoa học máy tính

Ngành Hệ thống thông tin quản lý

Khóa 2018:

Ngành Khoa học máy tính

Ngành Hệ thống thông tin quản lý

Ngành Công nghệ thông tin

Khóa 2019:

Ngành Khoa học máy tính

Ngành Hệ thống thông tin quản lý

Ngành Công nghệ thông tin

 

Top