THÔNG BÁO: ĐĂNG KÝ XÉT CHỌN PHẦN THƯỞNG NỮ SINH VIÊN TIÊU BIỂU TRONG LĨNH VỰC KHCN NĂM 2019

THÔNG BÁO

VP Khoa thông báo đến các bạn nữ Sinh viên v/v đăng ký xét chọn phần thưởng Nữ Sinh viên tiêu biểu trong lĩnh vực Khoa học công nghệ (sau đây gọi tắt là Phần thưởng).

1. Đối tượng: Phần thưởng được xét tặng cho các cá nhân là nữ sinh viên và là đoàn viên Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đang theo học từ năm thứ 3 trở lên, hệ đại học chính quy ở Việt Nam thuộc các ngành đào tạo: Công nghệ thông tin, điện, điện tử và cơ khí.

2. Hình thức Phần thưởng:

2.1 Phần thưởng bằng tiền mặt, hoặc hiện vật.

2.2 Bằng khen của Ban Chấp hành Trung Ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

3.Tiêu chuẩn, số lượng, hồ sơ đăng ký,..

Xem chi tiết tại đây!

4. Cách thức đăng ký.

Sinh viên điền thông tin vào biểu mẫu và gửi file mềm về địa chỉ mail: hau.nt@ou.edu.vn. Đồng thời gửi file giấy về địa chỉ VP Khoa 35 - 37 Hồ Hảo Hớn, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

5. Thời gian đăng ký:

Từ nay đến hết ngày 26/10/2019.

6. Biểu mẫu: download

VP KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

 

Top