THÔNG BÁO: VỀ VIỆC XÉT, CẤP HỌC BỔNG TÀI NĂNG (THÀNH TÍCH NGOẠI KHÓA ĐẶC BIỆT XUẤT SẮC) NĂM HỌC 2019 – 2020

 THÔNG BÁO

Về việc xét, cấp học bổng Tài năng (Thành tích ngoại khóa đặc biệt xuất sắc)

Năm học 2019 – 2020

 

Căn cứ Quyết định số 2116/QĐ-ĐHM ngày 08/12/2017 về việc ban hành Quy định học bổng Tài năng (Thành tích ngoại khóa đặc biệt xuất sắc) đối với sinh viên hệ chính quy bậc Đại học Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh;

Phòng Công tác sinh viên thông báo kế hoạch xét, cấp học bổng Tài năng (Thành tích ngoại khóa đặc biệt xuất sắc) năm học 2019 – 2020, cụ thể như sau:

  1. Đối tượng:

           Sinh viên đang theo học hệ chính quy bậc Đại học của Trường: Khóa 2016, 2017, 2018, 2019-.

  1. Tiêu chuẩn, điều kiện xét và mức học bổng:

      2.1 Tiêu chuẩn:

           Sinh viên đạt các giải: Giải nhất, Giải nhì, Giải ba các cuộc thi về học tập, Nghiên cứu khoa học, Văn hóa, Văn nghệ, Thể dục Thể thao, Xã hội, Cộng đồng cấp Tỉnh, Thành trở lên của năm học liền kề trước đó.

     2.2  Điều kiện:

            -  Điểm rèn luyện tích lũy từ loại Khá trở lên (65 điểm). Đối với sinh viên khóa 2019 hạnh kiểm lớp 12 phải xếp loại từ khá trở lên.

3.  Số suất học bổng - Mức học bổng – Thời gian xét:

           -  Mức học bổng:

Nội dung

Số suất/năm học

Mức học bổng

Giải Nhất

40

100% học phí/học kỳ

Giải Nhì

40

50% học phí/học kỳ

Giải Ba

40

25% học phí/học kỳ

 

           Ghi chú: Mức học bổng được xác định dựa vào mức học phí bình quân của năm học hiện hành.

           -  Thời gian xét, cấp học bổng Thành tích ngoại khóa đặc biệt xuất sắc: được xét, cấp trong học kỳ 1 của năm học hiện hành.

4.   Hồ sơ xét:

           -  Đơn xin xét, cấp học bổng Thành tích ngoại khóa đặc biệt xuất sắc: Sinh viên nêu rõ thành tích cá nhân theo (Mẫu HBTTNKĐBXS);

           -   Bảng điểm trung bình học tập đến thời điểm xét/Học bạ đối với SV khóa 2019.

           -  Bản sao Giấy chứng nhận/Giấy khen tham gia trong học tập, hoạt động Ngoại khóa, Văn hóa, Văn nghệ, Thể dục Thể thao, Xã hội, Cộng đồng.

Lưu ý:

          - Sinh viên cung cấp số tài khoản Ngân hàng Nam Á (bắt buộc), sinh viên vui lòng liên hệ số 203 Cách Mạng Tháng Tám, Quận 3, TP.HCM để được mở thẻ miễn phí.

          - Để đảm bảo không ảnh hưởng đến các sinh viên khác, chúng tôi sẽ bỏ tên các sinh viên cung cấp không đúng số tài khoản cá nhân của mình ra khỏi danh sách nhận học bổng.

5.   Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ:

          -  Thời hạn nộp hồ sơ: Các ngày 25,26,27/11/2019.

          -  Sinh viên nộp hồ sơ tại Phòng Công tác sinh viên (Phòng 003), 97 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

6. Thời gian dự kiến trao học bổng: Tháng 12/2019.

Đề nghị các sinh viên có quan tâm thực hiện tinh thần thông báo này.

 

Top