THÔNG BÁO: VỀ VIỆC XÉT, CẤP HỌC BỔNG VƯỢT KHÓ HỌC TẬP HỌC KỲ 2, NĂM HỌC 2018 – 2019

THÔNG BÁO

Về việc xét, cấp học bổng Vượt khó học tập

Học kỳ 2, năm học 2018 – 2019

 

Căn cứ quyết định số 2756/QĐ-ĐHM ngày 28/12/2018 về việc ban hành Quy định xét, cấp học bổng Vượt khó học tập đối với sinh viên hệ chính quy bậc đại học - Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh;

Phòng Công tác sinh viên thông báo kế hoạch xét, cấp học bổng Vượt khó học tập học kỳ 2, năm học 2018 – 2019, cụ thể như sau:

1. Đối tượng:

  • Sinh viên đang theo học hệ chính quy của Trường: Khóa 2016, 2017, 2018.
  • Ưu tiên xét đối với sinh viên không được miễn giảm học phí, sinh viên không thuộc diện hưởng học bổng chính sách, diện trợ cấp xã hội, diện chính sách ưu đãi, SV không được xét cấp học bổng Khuyến khích học tập trong cùng học kỳ được xét.

2. Tiêu chuẩn xét, cấp học bổng:

      -    Sinh viên thuộc gia đình hộ nghèo, hộ cận nghèo hoặc có hoàn cảnh khó khăn có xác nhận của địa phương nơi cư trú.

      -   Sinh viên bị khuyết tật, bị bệnh hiểm nghèo, mồ côi cả cha lẫn mẹ hoặc cha/mẹ bệnh hiểm nghèo.

3. Điều kiện xét, cấp học bổng

      -   Sinh viên phải hoàn tất nghĩa vụ học phí đến thời điểm xin học bổng theo quy định của Phòng Quản lý đào tạo và Nhà trường

      -   Điểm trung bình chung tích lũy tính đến học kỳ xét từ 2.50 trở lên.

      -   Điểm rèn luyện tích lũy từ 65 trở lên.

4.  Mức học bổng

Điểm trung bình chung tích lũy

Mức học bổng

2.50 – 3.19

2.000.000 đ/học kỳ

3.20 – 3.59

4.000.000 đ/học kỳ

3.60 – 4.00

6.000.000 đ/học kỳ

 

5. Hồ sơ xét học bổng

5.1  Đơn xin cấp học bổng: Trong đơn phải nêu rõ ràng các thông tin về hoàn cảnh gia đình, quá trình học tập và tham gia các hoạt động ngoại khóa, đính kèm các minh chứng, giấy chứng nhận, giấy khen (nếu có). (Mẫu HBVKHT).

5.2  Giấy xác nhận (01 trong các giấy tờ sau):

        -  Bản sao có chứng thực hộ nghèo, hộ cận nghèo được cấp trong năm 2019;

        - Giấy xác nhận sinh viên mồ côi cả cha lẫn mẹ được cơ quan có thẩm quyền ở địa phương nơi sinh viên cư trú xác nhận.

        - Giấy xác nhận sinh viên bị khuyết tật, bị bệnh hiểm nghèo, có cha/mẹ bệnh hiểm nghèo có xác nhận của cơ quan y tế có thẩm quyền.

        - Giấy xác nhận gia đình có hoàn cảnh khó khăn được chính quyền địa phương cư trú xác nhận không quá 6 tháng kể từ ngày nộp hồ sơ (phải nộp bảng chính).

5.3  Bảng điểm tổng hợp có xác nhận, đóng dấu của Phòng Quản lý đào tạo và được cấp từ ngày 01/11/2019 đến thời điểm nộp hồ sơ (SV có thể đăng ký lấy bảng điểm trên hệ thống sis.ou.edu.vn).

Lưu ý:

          -   Sinh viên cung cấp số tài khoản Ngân hàng Nam Á (bắt buộc), sinh viên vui lòng liên hệ số 203 Cách Mạng Tháng Tám, Quận 3, TP.HCM để được mở thẻ miễn phí.

          -   Để đảm bảo không ảnh hưởng đến các sinh viên khác, chúng tôi sẽ bỏ tên các sinh viên cung cấp không đúng số tài khoản cá nhân của mình ra khỏi danh sách nhận học bổng.

6. Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ:

         -    Thời gian nhận hồ sơ: Các ngày 25,26,27/11/2019.  

         -   Địa điểm nhận hồ sơ: Sinh viên nộp hồ sơ tại Phòng Công tác sinh viên (Phòng 003), 97 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

7. Thời gian dự kiến trao học bổng: Tháng 12/2019.

Đề nghị các sinh viên có quan tâm thực hiện tinh thần thông báo này.

 

Top