THÔNG BÁO: QUYẾT ĐỊNH V/V PHÊ DUYỆT DANH MỤC CHO SINH VIÊN THỰC HIỆN ĐỀ TÀI CUỘC THI "SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC" CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2019-2020

THÔNG BÁO

QUYẾT ĐỊNH V/V PHÊ DUYỆT DANH MỤC CHO SINH VIÊN THỰC HIỆN ĐỀ TÀI CUỘC THI "SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC"

CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2019-2020

(Các bạn Sinh viên vui lòng xem Quyết địnhDanh mục tại đây)

VP KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

 

Top