THÔNG BÁO: QUY ĐỊNH ĐÀO TẠO NGOẠI NGỮ KHÔNG CHUYÊN TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2019

THÔNG BÁO

VĂN PHÒNG KHOA THÔNG BÁO ĐẾN TOÀN THỂ CÁC BẠN SINH VIÊN QUY ĐỊNH ĐÀO TẠO NGOẠI NGỮ KHÔNG CHUYÊN

TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2019

Thông tin chi tiết xin vui lòng xem tại đây!

VP KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

 

Top