THÔNG BÁO: LỊCH GẶP GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN ĐỒ ÁN MÔN HỌC NGÀNH KHOA HỌC MÁY TÍNH HỆ LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC KHÓA 2018 - HKI NĂM HỌC 2019 - 2020

THÔNG BÁO

VĂN PHÒNG KHOA THÔNG BÁO ĐẾN CÁC BẠN SINH VIÊN HỆ LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC KHÓA 2018 LỊCH GẶP GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

ĐỒ ÁN MÔN HỌC NGÀNH KHOA HỌC MÁY TÍNH  - HKI NĂM HỌC 2019 - 2020

Thông tin chi tiết xin vui lòng xem tại đây!

VP KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

 

Top