THÔNG BÁO: MỞ MÃ SỐ SINH VIÊN HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2019 - 2020

THÔNG BÁO

VĂN PHÒNG KHOA THÔNG BÁO ĐẾN TOÀN THỂ CÁC BẠN SINH VIÊN V/V MỞ MÃ SỐ SINH VIÊN HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2019 - 2020

Thông tin chi tiết xin vui lòng xem tại đây!

VP KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

 

Top