THÔNG BÁO: NỘP BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP CỦA SINH VIÊN HỆ ĐẠI HỌC KHÓA 2016 - HK1 NĂM HỌC 2019-2020

THÔNG BÁO

VĂN PHÒNG KHOA THÔNG BÁO ĐẾN CÁC BẠN SINH VIÊN V/V NỘP BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP CỦA SINH VIÊN

HỆ ĐẠI HỌC KHÓA 2016 (HK1 NĂM HỌC 2019-2020)

Thông tin chi tiết xin vui lòng xem tại đây!

(Mẫu báo cáo)

VP KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

 

Top