THÔNG BÁO: V/V TỔ CHỨC LỄ TỐT NGHIỆP ĐỢT THÁNG 12

THÔNG BÁO

VĂN PHÒNG KHOA THÔNG BÁO V/V TỔ CHỨC LỄ TỐT NGHIỆP NĂM 2019 (ĐỢT THÁNG 12)

Sinh viên vui lòng xem kế hoạch - thông báo tại đây!

VP KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

 

Top