THÔNG BÁO: VỀ VIỆC SỬ DỤNG PHƯƠNG TIỆN BAY KHÔNG NGƯỜI LÁI (FLYCAM) NHẰM BẢO ĐẢM AN TOÀN CHO HOẠT ĐỘNG HÀNG KHÔNG DÂN DỤNG

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC SỬ DỤNG PHƯƠNG TIỆN BAY KHÔNG NGƯỜI LÁI (FLYCAM)
NHẰM BẢO ĐẢM AN TOÀN CHO HOẠT ĐỘNG HÀNG KHÔNG DÂN DỤNG

Thông tin chi tiết xem tại đây!

VĂN PHÒNG KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

 

Top