THÔNG BÁO: KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THI TIẾNG ANH ĐẦU RA CHO CÁC NGÀNH KHÔNG CHUYÊN NGỮ ĐỢT THÁNG 3/2020

THÔNG BÁO

VĂN PHÒNG KHOA THÔNG BÁO ĐẾN CÁC BẠN SINH VIÊN KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THI TIẾNG ANH ĐẦU RA

CHO CÁC NGÀNH KHÔNG CHUYÊN NGỮ ĐỢT THÁNG 3/2020

Thông báo chi tiết!

(Kế hoạch)

VP KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

 

Top