THÔNG BÁO: KHẢO SÁT SINH VIÊN ĐỂ XÂY DỰNG BỘ DỮ LIỆU THÔNG TIN SINH VIÊN LÀM THÊM

Trung tâm Hướng nghiệp - Tư vấn việc làm tiến hành khảo sát dữ liệu để xây dựng "Bộ dữ liệu thông tin sinh viên làm thêm" của Trường phục vụ công tác quản lý và phục vụ người học được tốt hơn.

VP Khoa thông báo đến các bạn Sinh viên khoa Công nghệ thông tin thực hiện khảo sát, cụ thể như sau:
  • Đối tượng và quyền lợi khảo sát:
    • Sinh viên không đi làm thêm, đã đi làm hoặc đang đi làm thêm đều phải thực hiện khảo sát này (có mục hỏi tương ứng).
    • Quyền lợi: Cộng 5 điểm rèn luyện trong học kỳ II năm học 2019-2020.
Trường Đại học Mở Tp.HCM tự hào là Trường Đại học chăm lo tốt cho công tác việc làm, thực tập và việc làm thêm cũng như các hoạt động hỗ trợ người học khác và có uy tín với các nhà tuyển dụng.
 
VĂN PHÒNG KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

 

Top