THÔNG BÁO: DANH SÁCH DỰ KIẾN SINH VIÊN LÀM KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP KHÓA 2016 NGÀNH KHOA HỌC MÁY TÍNH, NGÀNH HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2019-2020

THÔNG BÁO

VĂN PHÒNG KHOA THÔNG BÁO ĐẾN CÁC BẠN SINH VIÊN DANH SÁCH DỰ KIẾN SINH VIÊN LÀM KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP KHÓA 2016 NGÀNH KHOA HỌC MÁY TÍNH, NGÀNH HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2019-2020

Thông tin chi tiết xin vui lòng xem tại đây!

VP KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

 

Top