THÔNG BÁO: LỊCH GẶP GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP SINH VIÊN HỆ LIÊN THÔNG KHÓA 2018 HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2019-2020

THÔNG BÁO

VĂN PHÒNG KHOA THÔNG BÁO ĐẾN CÁC BẠN SINH VIÊN HỆ LIÊN THÔNG KHÓA 2018

LỊCH GẶP GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2019 - 2020

Thông tin chi tiết xin vui lòng xem tại đây!

VP KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

 

Top