Lịch thi trên máy khoa Công Nghệ Thông Tin học kỳ 2 năm học 2015-2016

Lịch thi trên máy khoa Công Nghệ Thông Tin học kỳ 2 năm học 2015-2016

Địa điểm thi: Phòng máy - 371 Nguyễn Kiệm, quận Gò Vấp

Xem chi tiết tại đây.
 

 

Top