THÔNG BÁO: LỊCH GẶP GVHD LÀM KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP NGÀNH KHOA HỌC MÁY TÍNH, NGÀNH HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ KHOÁ 2016 - HK II NĂM HỌC 2019 - 2020

THÔNG BÁO

VĂN PHÒNG KHOA THÔNG BÁO ĐẾN CÁC BẠN SINH VIÊN 

LỊCH GẶP GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN LÀM KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP NGÀNH KHOA HỌC MÁY TÍNH, NGÀNH HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ KHOÁ 2016 - HK II NĂM HỌC 2019 - 2020

Thông tin chi tiết xin vui lòng xem tại đây!

VP KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

 

Top