THÔNG BÁO: V/V SỬ DỤNG HỆ THỐNG HỌC TRỰC TUYẾN LMS VÀ VIDEO CONFERENCE (ZOOM)

THÔNG BÁO

V/V: Sử dụng hệ thống học trực tuyến LMS, và Video Conference (Zoom)

Theo thông báo số 391 ngày 12/3/2020 của Hiệu trưởng trường Đại học Mở Tp. Hồ Chí Minh, toàn thể sinh viên trường sẽ tiếp tục lùi thời gian tập trung học tại Trường, và tiếp tục học trực tuyến thông qua hệ thống LMS (và ELO) của trường.

Khoa Công nghệ thông tin thông báo đến toàn thể sinh viên Khoa về việc học tập trực tuyến LMS và sử dụng Video Conference, cụ thể:

1. Đề nghị sinh viên thường xuyên truy cập vào hệ thống hỗ trợ tập LMS của Trường tham gia học tập các môn học đã đăng ký theo sự hướng dẫn của giảng viên.

2. Đề nghị sinh viên tham gia học tập trực tuyến qua Video Conference (bằng ứng dụng Zoom hoặc ứng dụng khác) theo thời khoá biểu cá nhân đã đăng ký môn học để được học trực tuyến/trực tiếp từ giảng viên thông qua internet.

Lưu ý:

2.1. Thời gian bắt đầu học trực tuyến qua Video Conference: từ thứ Năm 19/03/2020 (Một số môn học có thể bắt đầu muộn hơn, đề nghị sinh viên theo dõi thông báo cụ thể từ giảng viên ở mỗi môn học trên trang LMS).

2.2. Lịch học trên Zoom (ứng dụng khác) sẽ được tổ chức theo thời khoá biểu cá nhân của mỗi sinh viên ở HKII năm học 2019 - 2020. Yêu cầu Sinh viên theo dõi thông báo của giảng viên trên LMS theo từng môn học để nhận được sự hướng dẫn cụ thể về việc sử dụng Video Conference. 

2.3. Lớp học trực tuyến qua Video Conference sẽ được thực hiện với những nội dung theo đề cương môn học và yêu cầu như: điểm danh sinh viên, mời sinh viên phát biểu và có bài tập offline..v.v. 

2.4. Yêu cầu Sinh viên truy cập vào mỗi môn học trên trang LMS trước 15 phút mỗi buổi học trực tuyến qua Video Conference để lấy ID hoặc đường link (Ứng dụng Zoom)từ giảng viên.

2.5. Sinh viên xem hướng dẫn sử dụng Zoom tại đây!

2.6. Sinh viên cần chuẩn bị laptop hoặc máy tính có kết nối internet, trang bị webcam, microphone để tham gia buổi học.

2.7. Sinh viên khi tham gia buổi học phải có trang phục lịch sự như khi học trên giảng đường.

Đề nghị sinh viên nghiêm túc thực hiện thông báo và thực hiện theo hướng dẫn của giảng viên bộ môn.

Mọi thắc mắc sinh viên liên hệ trực tiếp với giảng viên bộ môn hoặc dùng email trường gửi thắc mắc về địa chỉ mail: hau.nt@ou.edu.vn

VP KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

 
 

 

Top