THÔNG BÁO: VỀ VIỆC NỘP HỒ SƠ XÉT HỌC BỔNG VỪ A DÍNH NĂM 2020

THÔNG BÁO

VĂN PHÒNG KHOA THÔNG BÁO ĐẾN CÁC BẠN SINH VIÊN 

VỀ VIỆC NỘP HỒ SƠ XÉT HỌC BỔNG VỪ A DÍNH NĂM 2020

Thông tin chi tiết xin vui lòng xem tại đây!

VP KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

 

Top