THÔNG BÁO: V/V TỔ CHỨC ĐÀO TẠO HỌC KỲ II/2019-2020 CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

THÔNG BÁO

VĂN PHÒNG KHOA THÔNG BÁO ĐẾN CÁC BẠN SINH VIÊN

V/V TỔ CHỨC ĐÀO TẠO HỌC KỲ II/2019-2020 CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

Thông tin chi tiết xin vui lòng xem tại đây!

VP KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

 

Top