THÔNG BÁO: BỔ SUNG ĐỢT XÉT MIỄN, GIẢM MÔN HỌC VÀ XÉT TỐT NGHIỆP.

THÔNG BÁO

 VĂN PHÒNG KHOA THÔNG BÁO ĐẾN CÁC BẠN SINH VIÊN

V/V BỔ SUNG ĐỢT XÉT MIỄN, GIẢM MÔN HỌC VÀ XÉT TỐT NGHIỆP.

Thông tin chi tiết xin vui lòng xem tại đây!

VP KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 

 

Top