THÔNG BÁO: VỀ VIỆC CẤP XÉT HỌC BỔNG VƯỢT KHÓ HỌC TẬP ĐỢT 1 NĂM 2019 - 2020

THÔNG BÁO

VĂN PHÒNG KHOA THÔNG BÁO ĐẾN CÁC BẠN SINH VIÊN 

VỀ VIỆC NỘP HỒ SƠ XÉT HỌC BỔNG VƯỢT KHÓ NĂM HỌC 2019 - 2020

Thông tin chi tiết xin vui lòng xem tại đây!

(Đính kèm mẫu đơn)

VP KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

 

Top