THÔNG BÁO: KHẢO SÁT Ý KIẾN SINH VIÊN HKII NĂM HỌC 2019-2020 - HỌC TRỰC TUYẾN

THÔNG BÁO

VP Khoa CNTT tiến hành khảo sát ý kiến sinh viên ngành Khoa học Máy tính (KHMT), ngành Hệ thống Thông tin Quản lý (HTTTQL), ngành Công nghệ Thông tin (CNTT) &  Hệ liên thông đại học về tình hình học tập trực tuyến các môn học của học kì 2 năm học 2019 - 2020.

 

Đề nghị sinh viên tham gia thực hiện khảo sát đầy đủ.

Sinh viên thực hiện khảo sát sẽ được cộng 5 điểm rèn luyện.

Hạn chót thực hiện khảo sát ngày 15/04/2020.

Khóa 2016:

Ngành Khoa học máy tính

Ngành Hệ thống thông tin quản lý

Khóa 2017:

Ngành Khoa học máy tính

Ngành Hệ thống thông tin quản lý

Khóa 2018:

Ngành Khoa học máy tính

Ngành Hệ thống thông tin quản lý

Ngành Công nghệ thông tin

Khóa 2019:

Ngành Khoa học máy tính

Ngành Hệ thống thông tin quản lý

Ngành Công nghệ thông tin

 

Top