THÔNG BÁO: KIỂM TRA MINH CHỨNG CÁC HOẠT ĐỘNG TỪ 01/7/19 ĐẾN 31/12/19

THÔNG BÁO

VĂN PHÒNG KHOA THÔNG BÁO ĐẾN CÁC BẠN SINH VIÊN 

VỀ VIỆC KIỂM TRA MINH CHỨNG CÁC HOẠT ĐỘNG TỪ 01/7/19 ĐẾN 31/12/19

Thông tin chi tiết xin vui lòng xem tại đây!

VP KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

 

Top