THÔNG BÁO: DỜI THỜI GIAN NỘP BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP - HỆ LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC KHÓA 2019

THÔNG BÁO

VĂN PHÒNG KHOA THÔNG BÁO ĐẾN CÁC BẠN SINH VIÊN VỀ VIỆC

DỜI THỜI GIAN NỘP BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP HỆ LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC KHÓA 2019

(HK2 NĂM HỌC 2019-2020)

Thông tin chi tiết xin vui lòng xem tại đây!

VP KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

 

Top