Thông báo gia hạn học bổng vượt khó học tập học kỳ 2 và học kỳ 3 năm học 2015-2016

THÔNG BÁO

Phòng Công tác sinh viên thông báo về việc gia hạn thời gian nộp hồ sơ xét cấp học bổng Vượt khó học tập học kỳ 2 năm học 2015 - 2016. Cụ thể như sau:

  • Thời hạn gia hạn nộp hồ sơ của sinh viên đến hết ngày 06/05/2016.
  • Địa điểm nộp: Phòng Công tác sinh viên, 009, số 97 Võ Văn Tần, Q3.
  • Sinh viên xem thông tin về học bổng Tại đây

Mọi thông tin liên quan, xin liên hệ anh Thái Hữu Phú, chuyên viên Phòng CTSV, Email: phu.th@ou.edu.vn

Học bổng vượt khó học tập học kỳ 2 và học kỳ 3 năm học 2015-2016

Đơn xin cấp học bổng vượt khó học tập học kỳ 2 và học kỳ 3 năm học 2015-2016

 

Top